Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Stjørdal Legesenter AS

Stjørdal legesenter tilbyr time- og reseptbestilling på nett for pasienter som har fastlege hos oss. Denne tjenesten koster kr 12,- Benytt knappene til høyre. 

Vår telefon er åpen fra kl. 08.30-11.30 og fra kl. 13.00-14.30.

Onsdager fra kl. 09.00                             

Ved behov for:
- ØYEBLIKKELIG HJELP/AMBULANSE: RING AMK 113  (HELE DØGNET)

 - LEGEVAKT: RING Værnesregionen legevakt TLF. 116117

 

  Kontoret  har åpent hele året, unntatt helgedager og off. høgtidsdager.

Halvor Berg har sluttet. Stjørdal kommune er ansvarlig for å ansette ny fastlege. Mia Kristensen er vikar i denne fastlegestillingen.  

Marianne Opland Rostad er ansatt som ny fastlege fra 14. januar 2020. Hun tar over fastlegelista etter Torill Myhre.

 Stjørdal legesenter har turnuslege (LIS 1).

Legene ved legesenteret vikarierer for hverandre ved fravær, i tillegg vil senteret i perioder ha ekstra vikar.

Vi gjør oppmerksom på at legene hos oss ikke utsteder offshoreattester.

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

LEGESENTERET DRIVES NÅ LITT ANNERLEDES:

13. mars 2020

Stjørdal legesenter gjør tiltak for å redusere risiko for smitte av koronavirus på legesenteret. Dørene holdes stengt, slik at vi reduserer antall pasienter inn på senteret, men vi er her fortsatt for dere. Foreløpig utgår de fleste kontroller.

Pasienter som har behov for snarlig eller akutt hjelp må ringe oss først.

Dersom du har luftvegssymptomer og mener du trenger legetilsyn, må du ringe oss for vurdering, og du vil evt. bli henvist til den nyopprettede luftvegspoliklinikken. Du kan IKKE henvende deg til dit selv, alle henvendelser dit skal gå via fastlege eller legevakt.

Ved behov for  hjelp kan du ringe oss på tlf. 74804400.

Ved behov for akutt helsehjelp, ring 113.

Vi jobber med å få gitt pasientene mulighet for å bestille videokonsultasjon via appen Pasientsky, eller pasientsky.no

Tone Caspersen har slike timer ledig fra 23. mars.

Når alle legene våre er tilgjengelige for videokonsultasjoner, vil vi informere om dette her.