Legene har ferie følgende uker i sommer:

dr. Hunstad:     uke 26, 29, 30, 31, 32

dr. Rostad:       uke 29, 30, 31

dr. Bjørngaard: uke 29, 30, 31

dr. Al-Dawood:  uke 26, 27, 28

dr. Caspersen:   uke 26, 27, 28, 32