Stjørdal legesenter gjør tiltak for å redusere risiko for smitte av koronavirus. Dørene holdes stengt, slik at vi begrenser antall pasienter inn på senteret ad gangen. Inngangen er nå på nordsiden av bygningen. Ringerklokke er montert.

Alle pasienter som har behov for hjelp fra oss, må ringe oss først for eventuelt å få legekonsultasjon her, bli tilbudt videokonsultasjon eller samtale med legen pr. telefon.

Dersom du har luftvegssymptomer og mener du trenger legetilsyn, må du ringe oss for vurdering, og du vil evt. bli henvist til den nyopprettede luftvegspoliklinikken. Du kan IKKE henvende deg til dit selv, alle henvendelser dit skal gå via fastlege eller legevakt. 

Ved behov for  hjelp kan du ringe oss på tlf. 74804400.

Ved behov for akutt helsehjelp, ring 113.