Nyheter

Legekontoret

Fra 1. september tar Torill Myhre over fastlegelisten til Kristin Hunstad

Alle pasienter som står på denne listen vil automatisk få Torill Myhre som fastlege etter 1. september 2023.