Stjørdal legesenter gjør tiltak for å redusere risiko for smitte av koronavirus på legesenteret. Dørene holdes stengt, slik at vi reduserer antall pasienter inn på senteret, men vi er her fortsatt for dere. Foreløpig utgår de fleste kontroller.

Pasienter som har behov for snarlig eller akutt hjelp må ringe oss først.

Dersom du har luftvegssymptomer og mener du trenger legetilsyn, må du ringe oss for vurdering, og du vil evt. bli henvist til den nyopprettede luftvegspoliklinikken. Du kan IKKE henvende deg til dit selv, alle henvendelser dit skal gå via fastlege eller legevakt.

Ved behov for  hjelp kan du ringe oss på tlf. 74804400.

Ved behov for akutt helsehjelp, ring 113.

Vi jobber med å få gitt pasientene mulighet for å bestille videokonsultasjon via appen Pasientsky, eller pasientsky.no

Tone Caspersen har slike timer ledig fra 23. mars.

Når alle legene våre er tilgjengelige for videokonsultasjoner, vil vi informere om dette her.